FunPage Żłobek:  FunPage Klub Dziecięcy: 

 

 

 

1. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

 

 

 

2. Pozytywna opinia Straży Pożarnej:

 

 

3. Pozytywna opinia Inspektora Sanitarnego:

 

 

4. Wpis do rejestru zakładów żywienia:

 

 

5. Certyfikat ukończenia kursu:

 

 

 

 

 

6. Miejsce rozwijające przez ruch i muzykę: